Επωνυμία: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διακριτικός Τίτλος: NORTH AEGEAN RENEWABLES A.E.

Δραστηριότητα Επιχείρησης:  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7091301000

   powered by www.isolpro.gr